Ceyhan

Text hesla

Ceyhan [džej-], tur. Ceyhan Nehri — rieka v južnom Turecku; dĺžka 475 km, rozloha povodia 21 200 km2, priemerný ročný prietok 230 m3/s. Vzniká spojením niekoľkých menších tokov Arménskeho Taurusu v blízkosti mesta Elbistan, preteká nížinou Çukurova a rozsiahlou deltou vytváranou spolu s riekou Seyhan ústi do Iskenderunského zálivu Stredozemného mora. Využívaná na výrobu elektrickej energie a na zavlažovanie (viacero priehrad a hydroelektrární). Na rieke leží mesto Ceyhan, v antike nazývané Pyramos.

Zverejnené v júli 2001.

Ceyhan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ceyhan