Biskajský záliv

Text hesla

Biskajský záliv, francúzsky Golfe de Gascogne, španielsky Golfo de Gascuña — otvorené okrajové more Atlantického oceána medzi západným pobrežím Francúzska a severným pobrežím Španielska; plocha 223 000 km2, dĺžka 594 km, maximálna šírka 511 km, priemerná hĺbka 1 744 m, maximálna hĺbka 4 735 m. Teplota vody povrchových vrstiev sa v priebehu roka pohybuje od 10 – 12 °C v zime do 17 – 20 °C v lete, slanosť 32 – 35 ‰; výška prílivov do 6,7 m. Najväčšie rieky ústiace do Biskajského zálivu: Loira, Charente, DordogneGaronne (→ Gironde).

V zálive sa lovia sardinky, sardely, tuniaky, chovajú sa ustrice. Významné prístavy: Gijón, Bilbao, San Sebastián (Španielsko).

Zverejnené v júli 2001.

Biskajský záliv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biskajsky-zaliv