Beardmorov ľadovec

Text hesla

Beardmorov ľadovec [bied-] — dolinný ľadovec vo Východnej Antarktíde, jeden z najväčších na svete; dĺžka 150 km, šírka 40 km. Zostupuje do Rossovej ľadovej bariéry. Objavený 1908 počas anglickej expedície vedenej E. H. Shackletonom.

Zverejnené v auguste 1999.

Beardmorov ľadovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beardmorov-ladovec