Baltoro

Text hesla

Baltoro, angl. Baltoro Glacier — dolinný ľadovec v Karakorame v v Kašmíri na území Gilgit-Baltistan spravovanom Pakistanom juhovýchodne od vrchu Čchokori (K 2); rozloha 524 km2, dĺžka 62 km (jeden z najdlhších ľadovcov na svete ležiacich mimo polárnych oblastí). Začína sa vo výške 5 000 m n. m., čelo ľadovca je v 3 500 m n. m.

Text hesla

Baltoro, angl. Baltoro Glacier — dolinný ľadovec v Karakorame v v Kašmíri na území Gilgit-Baltistan spravovanom Pakistanom juhovýchodne od vrchu Čchokori (K 2); rozloha 524 km2, dĺžka 62 km (jeden z najdlhších ľadovcov na svete ležiacich mimo polárnych oblastí). Začína sa vo výške 5 000 m n. m., čelo ľadovca je v 3 500 m n. m.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Baltoro [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-08-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baltoro