Awaš

Text hesla

Awaš, Awash — rieka v severovýchodnej Etiópii; dĺžka asi 1 200 km, najdlhšia rieka štátu. Pramení v Etiópskej vysočine, preteká Afarskou panvou, na dolnom toku preteká viacerými jazerami a ústi do bezodtokového jazera Abbé na hranici s Džibutskom. Rieka je využívaná energeticky (vodná elektráreň pri priehrade Koka) a na zavlažovanie (vodné nádrže Koka, Tendaho). Na jej strednom toku v lokalite Stredný Awaš (Middle Awash) sú významné vrchnomiocénne a spodnopleistocénne paleoantropologické náleziská (Bodo d’Ar, Aramis a i.), na dolnom toku paleoantropologická lokalita Hadar – jadro územia zapísaného v roku 1980 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom Dolné údolie rieky Awaš. V doline rieky sú národné parky Awaš a Yangudi Rassa.

Zverejnené v auguste 1999.

Awaš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/awas-0