antifonár

Popis ilustrácie

Iluminovaná dvojstrana z Bratislavského antifonára, 15. stor.

Text hesla

antifonár [gr. > lat.], antiphonale, antiphonarium — liturgická kniha obsahujúca náboženské spevy s notovým záznamom. V prvých rokoch kresťanstva názov knihy liturgických spevov omše a ofícia. Neskôr sa začalo rozlišovať medzi antiphonariom missae (→ graduál), ktorý obsahoval spevy prednášané od oltára, a antiphonariom officiom, ktorý obsahoval antifóny do žalmov a responzóriá určené na spev počas tzv. hodiniek. Obidva boli v stredoveku často ilustrované.

Zverejnené v auguste 1999.

Antifonár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antifonar