Mgr. Lukáš Krajčír, PhD.

Pôsobisko: Historický ústav SAV, Bratislava.

Vo výskume sa venuje kultúrnym a sociálnym dejinám v rokoch 1918 – 1948, s dôrazom na dejiny spolkov (napr. Matica slovenská, YMCA) a fenoménu filantropie na Slovensku. Je dramaturgom popularizačných prednáškových a diskusných formátov Poézia demokracie, Odkazy a YMCA100.

Vybrané publikácie: Emil Stodola a samospráva Slovenska (1918 – 1938). Alternatíva k ľudáckemu autonomizmu. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2023, 360 s; Rok 1919 a Slovensko. Sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností. Martin: Matica slovenská, 2022, 256 s.

Heslá autora