doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.

Pôsobisko: Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava (od 1985). Popri pedagogickej činnosti zameranej na pravdepodobnosť a náhodné procesy sa venuje výskumu v oblasti diskrétnych dynamických a náhodných dynamických systémov.

Vybrané publikácie:

KOVÁČ, Jozef – JANKOVÁ, Katarína. Chaos in random dynamical systems. Journal of Difference Equations and Applications, Vol. 25, No 4 (2019), 455-480.

JANKOVÁ. Katarína. On measures of chaos for distributionally chaotic maps. Real Analysis Exchange, Vol.32, (2007), 213-220.

JANKOVÁ, Katarína – SMÍTAL, Jaroslav. Maps with random perturbations are generically nonchaotic. International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 5, No. 5 (1995), 1375-1378.

Učebné texty:

JANKOVÁ – Katarína, PÁZMAN, Andrej: Pravdepodobnosť a štatistika. Vydavateľstvo UK, 2011. 149 s. ISBN 978-80-223-2931-6.

JANKOVÁ, Katarína – KILIÁNOVÁ, Soňa – BRUNOVSKÝ, Pavel – BOKES, Pavol. Markovove reťazce a ich aplikácie. Vydavateľstvo Epos, 2014. 206 s. ISBN 978-80-562-0075-9.

 

Heslá autora