Všetky práva vyhradené

Text Všetky práva vyhradené je pri ilustrácii uvedený v nasledujúcich prípadoch:

  1. na jej zverejnenie dal povolenie vlastník alebo správca autorských práv,
  2. ide o ilustráciu, na ktorú sa vzťahujú iné právne predpisy ako autorský zákon (napr. o ochrannú známku, štátny symbol a podobne),
  3. ilustrácia je zobrazená prostredníctvom odkazu na stránku, o ktorej sa domnievame, že ju zverejnila v súlade s platnými zákonmi.