Kubička, Víťazoslav

Text hesla

Kubička, Víťazoslav, 11. 10. 1953 Bratislava — slovenský hudobný skladateľ.

Prvé profesijné vzdelanie nadobudol v rokoch 1970 – 75 na konzervatóriu v Bratislave v kompozičnej triede Juraja Pospíšila, v rokoch 1975 – 80 študoval kompozíciu na VŠMU pod vedením Jána Cikkera a súkromne u Ilju Zeljenku.

V rokoch 1979 – 91 pôsobil ako hudobný redaktor Slovenského rozhlasu, zároveň ako dramaturg Experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu a organizátor komorných koncertov súčasnej hudby (napr. Štúdio mladých). V nasledujúcom období sa venoval aj nahrávacej a pedagogickej činnosti. V roku 1991 založil súkromné nahrávacie štúdio Jakub a od roku 2002 pôsobil na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg kompozície. Od roku 2010 sa zameriava prevažne na kompozičnú činnosť ako skladateľ v slobodnom povolaní.

Vo svojej kompozičnej poetike síce akceptuje výdobytky hudby 20. storočia, ale pre jeho hudobný jazyk je typický skôr návrat k starším hudobným ideálom. Podľa skladateľa sa jeho hudba takýmto spôsobom stáva zrozumiteľnejšou pre širšie spektrum poslucháčov, čo potvrdzuje aj záujem mladšej generácie hudobníkov o jeho kompozície. Jeho najvýraznejším inšpiračným zdrojom bola tvorba Leoša Janáčka, Bohuslava Martinů i tvorba jeho pedagógov, čo formovalo jeho skladateľský prejav. Pre jeho skladby je typická stručnosť a úspornosť hudobného materiálu, ozvláštňujú ich zaujímavé rytmické motívy. Vnútorná štruktúra kompozícií je naplnená emocionálnym obsahom vychádzajúcim z vnútorného napätia skladieb.

V posledných rokoch Kubička nadviazal spoluprácu s mnohými interpretmi (Ján Krigovský, Martin Ruman a i.), pre ktorých skomponoval rad skladieb. Jeho tvorba sa uvádza aj v zahraničí, napr. pieseň Ave Maria v Tokiu, Paríži či vo Varšave, jeho orchestrálne skladby sa v spolupráci s dirigentom Adrianom Kokošom hrávajú v rádiu BBC a jeho komorné diela si našli uplatnenie na pódiách v Nórsku, vo Švajčiarsku, v Maďarsku či Portugalsku.

Jeho tvorba zahŕňa 362 opusov, medzi ktorými nájdeme komornú (pre rôzne nástrojové obsadenie), piesňovú, zborovú, symfonickú a vokálno-inštrumentálnu tvorbu a taktiež tvorbu pre deti. Je považovaný za kvantitatívne najplodnejšieho slovenského operného skladateľa, pre jeho opernú tvorbu je príznačná duchovná tematika, prostredníctvom ktorej poukazuje na aktuálnosť evanjelia pre súčasnú modernú dobu.

Zoznam opier: Evanjelium podľa Lukáša op. 140 (2002), Znovuzrodenie op. 150 (2003), Martin Luther op. 173 (2005), Kristov dotyk op. 180 (2007), Betlehem op. 181 (2007), Šavol op. 182 (2007), Marína Havranová op. 184 (2008), Genesis op. 186 (2008), Evanjelium podľa Jána op. 191 (2010), Jakub Kray op. 240 (2011), Pieseň piesní op. 252 (2012), Kráľovstvo lesa op. 258 (neuvedená – 2012), Evanjelium podľa Marka (2013), Maliar a pes (neuvedená), Hrad prepevný (2017), Mojžiš op. 333 (2021), Vittoria Colonna op. 352 (2021).

V roku 1988 získal Cenu Jána Levoslava Bellu za dielo Fantázia pre violončelo a orchester a v roku 1995 Cenu Telemúza za scénickú hudbu k filmu Národný hriešnik.

Zverejnené 29. júna 2021. Aktualizované 14. júna 2021.

Oravec Ballánová, V. Kubička, Víťazoslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kubicka-vitazoslav