kolaterála

Text hesla

kolaterála, lat. collateralis — 1. anat. pobočná cieva (vas collaterale) – vedľajšia vetva cievy (tepny alebo žily). Kolaterálne tepny sú uložené spravidla rovnobežne s hlavnou tepnou a pri uzávere hlavnej tepny vytvárajú medzi sebou spojky, ktoré môžu zabezpečiť kolaterálny prietok krvi (→ cievna sústava); 2. vedľajšia príbuzenská vetva; → kolaterál.

Zverejnené 14. apríla 2023.

Kolaterála [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolaterala