Kniha premien

Popis ilustrácie

Sungská verzia Knihy premien, obdobie dynastie Sung (960 – 1279), Ústredná národná knižnica, Tchaj-pej

Text hesla

Kniha premien, čín. I-ťing, Yijing, aj Čouské premeny, Čou-i, Zhouyi — najstarší čínsky súbor vešteckých textov, jeden zo základných prameňov čínskeho kozmologického myslenia a čínskej filozofie. Pôvodne šamanská veštecká príručka tradovaná ústne, dnešnú podobu získala v období dynastie Chan (206 pred n. l. – 220 n. l.). Jej vznik sa tradične spája s legendárnym cisárom Fu-sim, ktorý v 3. tisícročí pred n. l. vymyslel a nakreslil osem trigramov (pa-kua) predstavujúcich grafické symboly prírodnej dialektiky jin-jang. Z nich v 11. stor. pred n. l. zostavil čouský kráľ Wen grafický súbor 64 jin-jangových hexagramov tvoriacich jadro knihy. Každý z nich má svoje špecifické meno vystihujúce podstatu životnej etapy, ktorú v kolobehu jin-jangových premien bytia reprezentuje. Neskôr boli k tejto základnej časti knihy pripojené Konfuciovi tradične pripisovaná časť Desať krídel (Š’-i), ktorá obsahuje komentáre vysvetľujúce význam hexagramov a veštieb, a samostatná časť Veľký komentár (Ta-čuan), ktorá vyjadruje konfuciánske predstavy o nebi a človeku.

Podľa tradičného čínskeho svetonázoru je celý vesmír i všetko v ňom (teda i Zem a ľudstvo) súčasťou jednotného živého organizmu bytia vytvoreného a neprestajne sa tvoriaceho z kombinácií tzv. piatich elementov (voda, oheň, drevo, zem, kov; → wu-sing), čo sa deje na základe večných premien jin-jangových dialektických interakcií (realizovaných pôsobením ich synergických zákonitostí), ktorých duchovný a hmotný charakter i pôsobenie v jednotlivých etapách ich premien sú donekonečna predpokladateľné (a teda i veštiteľné) pomocou zistenia určitej fázy symbolizovanej jedným z hexagramov a konkretizovanej pomocou jeho šiestich čiar. Kniha premien pôvodne patrila k Šiestim kánonickým knihám Číny (→ klasické knihy Číny), počas povýšenia konfucianizmu na štátnu ideológiu v období dynastie Chan bola v klasických knihách Číny nahradená zbierkou Konfuciových Rozhovorov a výrokov (čín. Lun-jü, Lunyu). Dodnes je jedným z najpopulárnejších a najprekladanejších čínskych textov a pramenným textom viacerých čínskych i svetových filozofických smerov.

Zverejnené v marci 2017.

Kniha premien [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniha-premien