Klöckner, Karol

Text hesla

Klöckner [klök-], Karol, aj Klökner, aj Karl, 15. 9. 1805 Bratislava – 14. 3. 1873 tamže — slovenský organár, výrobca klávesových hudobných nástrojov a stolár, syn Juraja Klöcknera. Za organára a výrobcu klavírov sa vyučil u otca. R. 1825 – 26 bol na vandrovke vo Viedni. Neskôr pracoval v spoločnej dielni s otcom, 1830 – 40 spolu udržiavali organ v Dóme sv. Martina v Bratislave, 1840 – 63 spravoval organ sám (1842 – 43 sa zaslúžil o jeho obnovu). Jeho práca pri stavbe organov vynikala presnosťou a spoľahlivosťou, výtvarné riešenie diel je klasicistické. V Bratislave 1854 postavil organ v starom Blumentálskom kostole (bol odstránený pri stavbe terajšieho kostola) a 1868 chórový organ v Dóme sv. Martina, na Slovensku ďalej postavil organy v Bernolákove (1830), v evanjelickom kostole v Pezinku (1833 spolu s otcom; 1952 bol prenesený do Nových Zámkov), Pohraniciach (1838), Pastuchove (asi 1840, od 1946 v Dolnom Trhovišti), Šarovciach (1841), Hájskom (1842), Devíne (1846), Rohovciach (1847), Dolnom Piali (1851), Seliciach (1855), Šúrovciach (1858), Senci a Rohožníku (1860) a v Rovinke (1867 – 68). Postavil aj 24-registrový organ v katedrále v Satu Mare (1836) v dnešnom Rumunsku i viacero ďalších organov v tejto oblasti, ako aj organy vo Váli (1851), Tate (1853), Győri (1854, dvojmanuálový, 18-registrový) a Hegyeshalome (1852) v dnešnom Maďarsku.

Text hesla

Klöckner [klök-], Karol, aj Klökner, aj Karl, 15. 9. 1805 Bratislava – 14. 3. 1873 tamže — slovenský organár, výrobca klávesových hudobných nástrojov a stolár, syn Juraja Klöcknera. Za organára a výrobcu klavírov sa vyučil u otca. R. 1825 – 26 bol na vandrovke vo Viedni. Neskôr pracoval v spoločnej dielni s otcom, 1830 – 40 spolu udržiavali organ v Dóme sv. Martina v Bratislave, 1840 – 63 spravoval organ sám (1842 – 43 sa zaslúžil o jeho obnovu). Jeho práca pri stavbe organov vynikala presnosťou a spoľahlivosťou, výtvarné riešenie diel je klasicistické. V Bratislave 1854 postavil organ v starom Blumentálskom kostole (bol odstránený pri stavbe terajšieho kostola) a 1868 chórový organ v Dóme sv. Martina, na Slovensku ďalej postavil organy v Bernolákove (1830), v evanjelickom kostole v Pezinku (1833 spolu s otcom; 1952 bol prenesený do Nových Zámkov), Pohraniciach (1838), Pastuchove (asi 1840, od 1946 v Dolnom Trhovišti), Šarovciach (1841), Hájskom (1842), Devíne (1846), Rohovciach (1847), Dolnom Piali (1851), Seliciach (1855), Šúrovciach (1858), Senci a Rohožníku (1860) a v Rovinke (1867 – 68). Postavil aj 24-registrový organ v katedrále v Satu Mare (1836) v dnešnom Rumunsku i viacero ďalších organov v tejto oblasti, ako aj organy vo Váli (1851), Tate (1853), Győri (1854, dvojmanuálový, 18-registrový) a Hegyeshalome (1852) v dnešnom Maďarsku.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klöckner, Karol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klockner-karol