klerika

Text hesla

klerika [gr.] — starší, menej používaný názov odevu príslušníkov kléru kresťanských cirkvi; → reverenda.

Text hesla

klerika [gr.] — starší, menej používaný názov odevu príslušníkov kléru kresťanských cirkvi; → reverenda.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klerika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klerika