klerika

Text hesla

klerika [gr.] — starší, menej používaný názov odevu príslušníkov kléru kresťanských cirkvi; → reverenda.

Zverejnené v marci 2017.

Klerika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klerika