Kiži

Text hesla

Kiži — ostrov v Rusku v Karelsku v sev. časti Onežského jazera v systéme ostrovov Kižskije šchery; dĺžka 7 km, šírka 0,5 km. Nachádza sa tam skanzen tradičnej ruskej architektúry založený 1951. Jeho súčasťou je Kižský pogost, unikátny príklad tradičnej ruskej drevenej architektúry 18. stor., ktorý vznikol na mieste starších chrámov doložených v 16. stor. a zničených požiarom 1693.

Tvorí ho súbor dvoch drevených pravoslávnych chrámov – Chrámu premenenia Pána (Spassko-preobraženskij sobor, nazývaný aj Letný chrám, 1713 – 14; s centrálnym pôdorysom a s charakteristickou vysokou stupňovitou vežovou strechou s valenými, tzv. bočkovými strechami nad bočnými loďami ukončenými 22 cibuľovými helmicami, ktoré vytváraju bohato členenú siluetu; v interiéri zaklenutom viacerými kupolami je umiestnený ikonostas s ikonami zo 17. – 18. stor.) a Chrámu ochrany presv. Bohorodičky (Pokrovskij sobor, nazývaný aj Zimný chrám, 1694; prestavaný 1720 – 49, do súčasnej podoby prestavaný 1764), a oktogonálnej zvonice (1862, rekonštruovaná 1874 a 1900) opevnených drevenou palisádou (vybudovaná v 17., opravovaná v 20. stor.). Architektonický súbor Kižský pogost bol 1990 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Popis ilustrácie

Architektonický komplex Kižský pogost

Text hesla

Kiži — ostrov v Rusku v Karelsku v sev. časti Onežského jazera v systéme ostrovov Kižskije šchery; dĺžka 7 km, šírka 0,5 km. Nachádza sa tam skanzen tradičnej ruskej architektúry založený 1951. Jeho súčasťou je Kižský pogost, unikátny príklad tradičnej ruskej drevenej architektúry 18. stor., ktorý vznikol na mieste starších chrámov doložených v 16. stor. a zničených požiarom 1693.

Tvorí ho súbor dvoch drevených pravoslávnych chrámov – Chrámu premenenia Pána (Spassko-preobraženskij sobor, nazývaný aj Letný chrám, 1713 – 14; s centrálnym pôdorysom a s charakteristickou vysokou stupňovitou vežovou strechou s valenými, tzv. bočkovými strechami nad bočnými loďami ukončenými 22 cibuľovými helmicami, ktoré vytváraju bohato členenú siluetu; v interiéri zaklenutom viacerými kupolami je umiestnený ikonostas s ikonami zo 17. – 18. stor.) a Chrámu ochrany presv. Bohorodičky (Pokrovskij sobor, nazývaný aj Zimný chrám, 1694; prestavaný 1720 – 49, do súčasnej podoby prestavaný 1764), a oktogonálnej zvonice (1862, rekonštruovaná 1874 a 1900) opevnených drevenou palisádou (vybudovaná v 17., opravovaná v 20. stor.). Architektonický súbor Kižský pogost bol 1990 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kiži [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kizi