Kirovove ostrovy

Text hesla

Kirovove ostrovy, rus. Ostrova Sergeja Kirova — skupina 6 neveľkých ostrovov v severovýchodnej časti Karského mora asi 140 km od pevniny patriacich Rusku, administratívne súčasť Krasnojarského kraja, rozloha 250 – 300 km2. Ostrovy s plochým reliéfom, maximálna výška 56 m n. m. na ostrove Isačenko (180 km2 , najväčší z ostrovov). Tundrová vegetácia. Súčasť prírodnej rezervácie Boľšoj arktičeskij zapovednik (vyhlásená 1993, rozloha 41 692 km2, najväčšia prírodná rezervácia Ruska). Nazvané podľa S. M. Kirova.

Text hesla

Kirovove ostrovy, rus. Ostrova Sergeja Kirova — skupina 6 neveľkých ostrovov v severovýchodnej časti Karského mora asi 140 km od pevniny patriacich Rusku, administratívne súčasť Krasnojarského kraja, rozloha 250 – 300 km2. Ostrovy s plochým reliéfom, maximálna výška 56 m n. m. na ostrove Isačenko (180 km2 , najväčší z ostrovov). Tundrová vegetácia. Súčasť prírodnej rezervácie Boľšoj arktičeskij zapovednik (vyhlásená 1993, rozloha 41 692 km2, najväčšia prírodná rezervácia Ruska). Nazvané podľa S. M. Kirova.

Zverejnené v marci 2017.

Kirovove ostrovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirovove-ostrovy