Káthijávár

Text hesla

Káthijávár, Kathiawar, Kathiawad — polostrov v záp. Indii v členskom štáte Gudžarát vybiehajúci medzi Kačským zálivom na juhozápade a Khambátskym zálivom na východe do Arabského mora; rozloha okolo 60 000 km2. Málo členité pobrežie. Prevažne nížinný povrch, značnú časť vypĺňajú bazaltové pokrovy, vo vnútrozemí horské pásmo Girnar s najvyšším vrchom Girnar, 1 117 m n. m. (najvyšší vrch Gudžarátu), predstavujúcim významné náboženské a pútnické miesto prívržencov džinizmu. Suché tropické podnebie, priemerný ročný úhrn zrážok od 400 mm na západe do 800 mm na severovýchode, obdobie dažďov jún – september. Savanová vegetácia, na pobreží slaniská, ako aj močaristé územia vyskytujúce sa miestami i v sev. časti polostrova, na neveľkých plochách horských oblastí vo vnútrozemí xerofilné lesy; na juhu sa nachádza jediná lokalita s výskytom leva púšťového v Indii – lesná rezervácia Gir (rozloha 1 153 km2), ktorej jadro predstavuje národný park Gir (258 km2). Pestovanie (najmä na zavlažovaných územiach) prosa, bavlníka, sezamu, podzemnice olejnej; chov dobytka. Najväčšie mestá: Rádžkót, Bhávnagar, Džámnagar.

Zverejnené v marci 2017.

Káthijávár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kathijavar