Katalánske vrchy

Popis ilustrácie

Masív Montserrat v Cordillere Prelitoral

Text hesla

Katalánske vrchy, špan. Cordillera Costero Catalanas — horský systém na severovýchode Pyrenejského polostrova v Španielsku tiahnuci sa v smere severovýchod – juhozápad pozdĺž pobrežia Stredozemného mora od vých. ukončenia Pyrenejí po dolinu rieky Ebro, okrajová, severových. časť Mesety; dĺžka okolo 220 km. Skladá sa z dvoch paralelných horských chrbtov – Cordillera Litoral (výška 400 – 600 m n. m.) a Cordillera Prelitoral (tam i najvyšší vrch územia, 1 712 m n. m., v masíve Montseny), oddelených tektonickou zníženinou. Sev. časť je budovaná prevažne paleozoickými kryštalickými horninami (granit, kremenec a i.), zvyšok územia mezozoickými a kenozoickými vápencami, pieskovcami a ílovcami; výskyt krasových javov a foriem. Subtropické podnebie. Katalánske vrchy sú preťaté viacerými prielomami riek, napr. rieky Ebro, Llobregat a Ter. Územie porastené vegetáciou typu macchia a lesmi so zastúpením duba, gaštana, buka, borovice halepskej, borovice píniovej a i. V predhoriach pestovanie olivovníka, viniča, kukurice a pšenice. Rozsiahle zásoby nerastných surovín (hnedé uhlie, kamenná soľ, draselné soli).

Zverejnené v marci 2017.

Katalánske vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katalanske-vrchy