Karymskaja sopka

Text hesla

Karymskaja sopka — aktívny stratovulkán na východe ázijskej časti Ruska vo vých. časti polostrova Kamčatka, 1 536 m n. m. Sopka pravidelného kužeľového tvaru budovaná andezitovo-dacitovými lávami a sopečným popolom leží v rozsiahlej staršej kaldere (priemer 5 km). V priebehu 20. stor. eruptovala viac ako 25-krát, posledná erupcia 2009.

Zverejnené v marci 2017.

Karymskaja sopka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karymskaja-sopka