Karelská jazerná pahorkatina

Text hesla

Karelská jazerná pahorkatina — územie na severozápade európskej časti Ruska medzi Bielym morom a Fínskym zálivom (Baltské more). Budované prekambrickými horninami prekrytými štvrtohornými morénovými sedimentmi (najväčšiu hrúbku dosahujú na juhu). V záp. časti žulové a rulové vyvýšeniny, maximálna výška 417 m n. m., na východe rovinný reliéf. Podnebie mierne, chladné. Početné jazerá a močiare. Ťažba dreva (lesy pokrývajú viac ako 60 % územia).

Zverejnené v marci 2017.

Karelská jazerná pahorkatina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karelska-jazerna-pahorkatina