Karagijská preliačina

Text hesla

Karagijská preliačina, kazašsky Batyr — najhlbšia suchá preliačina Kazachstanu na juhozápade krajiny na polostrove Mangyšlak pri vých. pobreží Kaspického mora, ktorej dno leží 132 m pod hladinou mora; dĺžka 85 km, šírka 10 – 25 km. Je krasového pôvodu, dno pokrývajú slaniská.

Zverejnené v marci 2017.

Karagijská preliačina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karagijska-preliacina