Kapsko

Text hesla

Kapsko — historické územie v Južnej Afrike. Pôvodne osídlené africkými etnikami Sanov a Khoinov (súhrnne označovaných aj ako Khoisani), neskôr Bantuov. Jeho kolonizácia európskymi prisťahovalcami sa začala 1652, keď Jan van Riebeeck (*1619, †1677) z poverenia holandskej Východoindickej spoločnosti založil na mieste dnešného Kapského Mesta zásobovaciu stanicu lodí plávajúcich do vých. Afriky a Ázie a až do 1795 bolo Kapsko holandskou kolóniou (pod správou holandskej Východoindickej spoločnosti). Prvými prisťahovalcami boli Holanďania (Búri, neskôr nazývaní Afrikánci), neskôr protestantskí Nemci, francúzski hugenoti (po 1685) a ďalší Európania. V ďalšej etape osídľovania boli na búrske farmy ako pracovná sila dovážaní otroci z rôznych častí Afriky a Ázie a postupne sa vytvorila aj početná komunita miešancov (→ Južná Afrika, Obyvateľstvo). Postup európskych kolonistov do vnútrozemia narážal od začiatku na odpor tam usadeného domorodého obyvateľstva. Už 1659 – 60 došlo k prvému vojenskému konfliktu s Khoinmi, 1779 – 1878 k deviatim vojnám s bantuskými Xhosmi (aj xhoské, kagerské, resp. kaferské alebo pohraničné vojny: 1779 – 81, 1793, 1799 – 1803, 1811 – 12, 1818 – 19, 1834 – 35, 1846, 1850 – 53, 1877 – 78).

R. 1795 Kapsko obsadili Briti, 1803 ho vrátili Holandsku a 1806 definitívne prevzali pod svoju správu (Kapská kolónia). Opatrenia zamerané na politické a hospodárske posilnenie britského vplyvu (1807 zákaz obchodu s otrokmi a 1833 zrušenie otroctva; od 1820 masové prisťahovalectvo Britov) zhoršili vzťahy medzi holandskými (búrskymi) osadníkmi a Britmi. Búrski usadlíci nespokojní s britskou správou sa začali najmä po 1836 hromadne sťahovať z Kapskej kolónie do vnútrozemia Afriky (Veľký pochod, afrikánsky Groot Trek, angl. Great Trek), pričom sa dostávali do ozbrojených konfliktov s africkým obyvateľstvom a začali zaberať ich územia, na ktorých zakladali takzvané búrske republiky, napr. Natal, Oranský slobodný štát (Oransko), Transvaal a i. R. 1872 sa Kapsko stalo samosprávnou kolóniou. Po porážke Búrov v anglo-búrskej vojne (1899 – 1902), pričlenení búrskych republík ku Kapsku a vzniku Juhoafrickej únie (1910; → Južná Afrika, Dejiny) sa Kapsko stalo najväčšou z jej štyroch provincií, zahŕňalo územie súčasných provincií Severné, Východné a Západné Kapsko, skoro polovicu Severozápadnej provincie, menšiu časť Namíbie (enkláva Walvis Bay) a menšiu časť provincie KwaZulu-Natal. Na severe susedilo s Namíbiou a Botswanou, na východe s Transvaalom, Oranskom, Lesothom a Natalom. Územnú integritu Kapska ovplyvnil vznik bantustanov v období apartheidu (1959 tam bola zriadená väčšia časť bantustanu Transkei a 1961 bantustan Ciskei, ako aj niekoľko enkláv bantustanu Bophuthatswana). R. 1959 bola časť provincie s mestom Kokstad pripojená k Natalu (dôsledok vzniku bantustanu Transkei), ďalšie územie zostalo exklávou obklopenou Natalom (mesto Umzimkulu a okolie).

Po páde apartheidu Kapsko ako administratívny celok zaniklo (1994) a jeho územie bolo rozdelené na štyri provincie (Severné, Východné a Západné Kapsko a Severozápadná provincia), Walvis Bay bol 28. 2. 1994 odovzdaný Namíbii. R. 2006 bolo mesto Umzimkulu a okolie (bývalá exkláva Kapska, od 1994 súčasť územia provincie Východné Kapsko) pričlenené k provincii KwaZulu-Natal.

Zverejnené v marci 2017.

Kapsko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapsko