Kapská panva

Text hesla

Kapská panva — rozsiahla podmorská panva v juhových. časti Atlantického oceána na severe ohraničená Veľrybím chrbtom, na juhu Kapským prahom, na východe pevninou Afriky a na západe Stredoatlantickým chrbtom; prevažná časť panvy má hĺbku viac než 5 000 m. Na jej formovaní sa podieľali najmä tektonické procesy (následne i procesy zvetrávania, erózie a akumulácie suchozemských usadenín, o. i. aj solí), na jej dne sú viaceré podmorské bazaltové vrchy. Vek panvy pozdĺž pobrežia kontinentu je 75 – 135 mil. rokov, t. j. dno zodpovedá obdobiu druhohôr (jure až spodnej kriede).

Zverejnené v marci 2017.

Kapská panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapska-panva