kantón

Text hesla

kantón [fr.] —

1. vo Švajčiarsku autonómny členský (spolkový) štát s vlastnou ústavou a zákonodarnými, výkonnými i súdnymi orgánmi. Spojenie troch historických kantónov, tzv. prakantónov (Uri, Schwyz, Unterwalden; Unterwalden bol 1648 rozdelený na Obwalden a Nidwalden), do Večného spolku (1291) sa považuje za začiatok Švajčiarskej konfederácie. V súčasnosti je územie Švajčiarska rozdelené na 26 kantónov (→ Švajčiarsko);

2. vo viacerých štátoch Európy a v niektorých štátoch Strednej a Južnej Ameriky nižšia (ako súčasť vyššej územnej jednotky) a z hľadiska počtu obyvateľstva i rozlohy menšia administratívnosprávna územná jednotka, napr. vo Francúzsku volebný obvod (fr. canton) v rámci vyššieho územnosprávneho celku (arrondissementu), ktorého nadradeným územnosprávnym celkom je departement, v Kostarike nižšia správna jednotka v rámci provincie ap.;

3. hist. a) v rímsko-nemeckej ríši územná jednotka v rámci systému regionálnej vojenskej brannej povinnosti ríšskych rytierov; b) územný vojenskosprávny obvod v Prusku. Kantóny boli vytvorené Fridrichom Wilhelmom I. (1733) zavedením tzv. kantonálneho systému, na základe ktorého boli všetci muži v štáte (okrem šľachticov a niektorých kategórií majetnejšieho obyvateľstva) povinní slúžiť v príslušnom regimente svojho kantónu. Kantonálny systém sa tak stal predchodcom všeobecnej brannej povinnosti.

Zverejnené v marci 2017.

Kantón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanton