kankán

Popis ilustrácie

Kankán, plagát H. Tolousa-Lautreca k tanečnému vystúpeniu Jane Avrilovej, 1893

Text hesla

kankán [fr.], cancan — francúzsky tanec v rýchlom energickom tempe a 2/4 takte alžírskeho pôvodu. Pôvodne decentný, zdržanlivo veselý tanec typologicky patriaci do skupiny contredanse. Novodobý kankán vznikol v Paríži v 30. rokoch 19. stor. (známy aj ako chahut). Je charakteristický vysokými skokmi a striedavým vyhadzovaním nôh tanečníc. Široké uplatnenie našiel vo francúzskej klasickej operete, najmä v tvorbe J. Offenbacha, neskôr v šantáne a v kabarete. Tanečnice novodobého kankánu inšpirovali mnohých francúzskych maliarov, napr. H. Toulousa-Lautreca.

Zverejnené v marci 2017.

Kankán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kankan-0