kami

Text hesla

kami [jap.] — v japonskom šintoizme duchovná podstata niečoho (japonsky kami = boh, božstvo, duch, duša, prírodná sila) ako objekt uctievania (kultu). Ako kami môžu vystupovať prírodné javy alebo objekty (napr. vrch Fudži, prastaré stromy, kamene, vodopády, more ap.), predmety (meč), postavy japonskej mytológie (napr. hlavná šintoistická bohyňa Amaterasu-ómikami uctievaná vo svätyni v Ise) a výnimočne aj ľudia (napr. cisár Tendži, ktorý vládol 662 – 671 a je hlavným kami svätyne v Ocu), môžu sa prejavovať na určitých miestach, v určitých súvislostiach a obdobiach alebo prostredníctvom niektorých ľudí a sú uctievané v šintoistických svätyniach. Podľa starojaponskej kroniky Kodžiki (712 n. l.) jestvuje až 8 mil. kami, medzi ktorými sú božstvá neba (ama-cu kami) a zeme (kuni-cu kami), rodové božstvá predkov (udžigami), cisárskeho rodu (jeho rodovým kami je Amaterasu-ómikami považovaná za pramatku dodnes panujúceho japonského cisárskeho rodu) a šľachtických rodov.

Zverejnené v marci 2017.

Kami [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kami