Kamerunský vrch

Text hesla

Kamerunský vrch, miestny názov Mongo ma Ndemi, fr. Mont Cameroun, angl. Cameroon Mountain — najvyšší vrch Kamerunu a jeden z najvyšších vrchov Afriky, činná sopka (stratovulkán) v blízkosti Guinejského zálivu, 4 095 m n. m. Mohutný izolovaný kužeľ zložený z viacerých kráterov je budovaný najmä bazaltmi pokrytými druhohornými až štvrtohornými sedimentmi. Južne sa dvíha menší vrchol Etinde (nazývaný aj Malý Kamerun), 1 774 m n. m. Posledné erupcie Kamerunského vrchu boli zaznamenané 1999 a 2000.

Kamerunský vrch s okolitým územím patrí k územiam s najvyšším ročným úhrnom zrážok v Afrike (okolo 10 000 mm); stupňovito usporiadaná vegetácia od rovníkových lesov po alpínsku vegetáciu; na svahoch s úrodnými sopečnými pôdami pestovanie kakaovníka, banánovníka, čajovníka, olejnice guinejskej. Za prvého človeka, ktorý zdokumentoval erupciu sopky, sa obvykle považuje Hanno Moreplavec, kartáginský vodca námornej expedície vyslanej preskúmať západoafrické pobrežie (najneskôr pred 450 pred n. l., podľa niektorých zdrojov 510 – 470 pred n. l.). Ako prví Európania zdolali Kamerunský vrch 1861 anglický cestovateľ R. F. Burton a nemecký botanik Gustav Mann (*1836, †1916).

Zverejnené v marci 2017.

Kamerunský vrch [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamerunsky-vrch