Kalixälven

Popis ilustrácie

rieka Kalixälven

Text hesla

Kalixälven — rieka v sev. časti Švédska; dĺžka 450 km, rozloha povodia 17 900 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 290 m3/s. Pramení v Škandinávskych vrchoch na svahoch najvyššieho vrchu krajiny Kebnekaise. Na hornom toku preteká viacerými jazerami, vytvára vodopády a ústi do Botnického zálivu (Baltské more). Vyhľadávaná vodákmi.

Zverejnené v marci 2017.

Kalixälven [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalixalven