Kalábrijský polostrov

Text hesla

Kalábrijský polostrov, tal. Calabria — polostrov v Taliansku, juhozáp. časť Apeninského polostrova medzi Iónskym morom na východe a Tyrrhenským morom na západe, od Sicílie oddelený Messinským prielivom; rozloha okolo 15-tis. km2 (územne takmer totožný s administratívnou oblasťou Kalábria). Veľkú časť územia vypĺňajú Kalábrijské Apeniny budované granitmi, rulami a kryštalickými bridlicami, vo vých. časti vápencami, slieňmi a pieskovcami; najvyšší vrch Montalto, 1 955 m n. m. (v horskom masíve Aspromonte), pri pobreží nížiny. Časté zemetrasenia. Stredomorské podnebie. Krátke občasné rieky, viacero umelých vodných nádrží.

Zverejnené v marci 2017.

Kalábrijský polostrov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalabrijsky-polostrov