Kajské ostrovy

Text hesla

Kajské ostrovy, Kepulanan Kai — skupina ostrovov v Indonézii v Bandskom mori v juhových. časti súostrovia Moluky pri juhozáp. pobreží Novej Guiney, súčasť provincie Moluky; rozloha 1 438 km2, okolo 130-tis. obyvateľov. Najväčšie ostrovy: Kai Besar a Kai Kecil. Budované najmä treťohornými pieskovcami a zlepencami, pri pobreží koralové útesy. Porastené najmä vlhkými vždyzelenými rovníkovými lesmi. Pestovanie kokosovníka, dioskórey, ryže, kukurice a tabaku, ťažba vzácneho dreva. Rybolov, lov holotúrií a korytnačiek; chov perlorodiek. Strediskom Kajských ostrovov a hlavným prístavom je mesto Tual na ostrove Kai Kecil (42-tis. obyvateľov, 2010).

Zverejnené v marci 2017.

Kajské ostrovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajske-ostrovy