Kačské močiare

Text hesla

Kačské močiare, angl. Rann of Kachchh, hindsky Kaččh kí Rann, urdsky Ranne Kačh — nížina v záp. Indii v štáte Gudžarát a čiastočne v juž. Pakistane v provincii Sindh medzi deltou Indusu na západe a pohorím Arávalí a rovinným územím Gudžarát na východe a medzi Thárskou púšťou na severe a Kačským zálivom a polostrovom Káthijávár na juhovýchode; dĺžka okolo 400 km, rozloha viac ako 30 000 km2. Budovaná morskými a riečnymi usadeninami. V minulosti záliv Arabského mora, neskôr (okolo 4. stor. pred n. l.) izolované jazero, v súčasnosti územie mokradí, sezónnych slanísk zaplavovaných počas monzúnových dažďov a vyschýnajúcich v období sucha, v juž. časti miestami pahorky vulkanického pôvodu s chudobným trávnatým a krovitým porastom. Hospodársky málo významné územie, pastierstvo oviec a tiav; na malých plochách pestovanie pšenice, prosa a bavlníka; ťažba morskej soli.

Zverejnené v marci 2017.

Kačské močiare [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacske-mociare