Južné Shetlandy

Text hesla

Južné Shetlandy [šet-], angl. South Shetland Islands — ostrovná skupina v Drakovom prielive (južná časť Atlantického oceána), 150 km severne od Antarktického polostrova; 3 687 km2, trvalo neobývané územie. Pozostáva z 11 väčších (najväčší King George Island, 1 150 km2) a viacerých malých ostrovov. Najvyšší vrch je Mount Irving, 2 300 m n. m. (na ostrove Clarence). Viac ako 80 % územia je zaľadneného. V minulosti sa územie využívalo ako oblasť lovu veľrýb a tuleňov, v súčasnosti slúži na vedecký výskum (na King George Island má svoje výskumné stanice viacero krajín). Na Južné Shetlandy si nárokujú Spojené kráľovstvo (ako súčasť Britského antarktického územia), Argentína a Čile.

Zverejnené v novembri 2013.

Južné Shetlandy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juzne-shetlandy