Jünnanská plošina

Text hesla

Jünnanská plošina — vrchovinná oblasť na juhu Číny pri hranici s Vietnamom, Laosom a Mjanmarskom juž. od Sečuanských vrchov na severovýchode prechádzajúca do Kuejčouskej plošiny. Územie budované najmä vápencami (krasové javy), bridlicami a pieskovcami, silno rozčlenené riečnymi dolinami, priemerná výška 1 800 – 2 000 m n. m., ojedinelé horské masívy do 4 000 m n. m. Subtropické monzúnové podnebie. Najväčšie rieky: Mekong, Salwin, Jang-c’-ťiang, Červená rieka; viacero jazier v tektonických depresiách. Subtropické lesy. Ložiská uhlia a rúd kovov (najmä cínu a medi). Oblasť častých zemetrasení.

Text hesla

Jünnanská plošina — vrchovinná oblasť na juhu Číny pri hranici s Vietnamom, Laosom a Mjanmarskom juž. od Sečuanských vrchov na severovýchode prechádzajúca do Kuejčouskej plošiny. Územie budované najmä vápencami (krasové javy), bridlicami a pieskovcami, silno rozčlenené riečnymi dolinami, priemerná výška 1 800 – 2 000 m n. m., ojedinelé horské masívy do 4 000 m n. m. Subtropické monzúnové podnebie. Najväčšie rieky: Mekong, Salwin, Jang-c’-ťiang, Červená rieka; viacero jazier v tektonických depresiách. Subtropické lesy. Ložiská uhlia a rúd kovov (najmä cínu a medi). Oblasť častých zemetrasení.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jünnanská plošina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/junnanska-plosina