Jökulsá á Fjöllum

Text hesla

Jökulsá á Fjöllum [-sau au] — rieka na Islande; dĺžka 206 km (2. najdlhšia rieka ostrova), rozloha povodia 7 380 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 183 m3/s. Vyteká z ľadovca Vatnajökull, tečie na sever, ústi do Grónskeho mora. Na rieke sú početné vodopády, z ktorých najväčšie sú Selfoss, Dettifoss (považovaný za najmohutnejší vodopád Európy; šírka 100 m, výška 44 m, prietok 200 – 500 m3/s) a Hafragilsfoss. Kaňon Jökulsárgljúfur, ktorým rieka preteká, je s priľahlým okolím súčasťou národného parku Vatnajökull (1973 – 2008 samostatný národný park Jökulsárgljúfur).

Zverejnené v novembri 2013.

Jökulsá á Fjöllum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jokulsa-fjollum