jednorožec

Popis ilustrácie

Jednorožec v zajatí, juhonizozemská tapiséria z cyklu Tapisérií s jednorožcom, 1495 – 1505, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

jednorožec — bájne zviera zvyčajne s podobou bieleho koňa s hrivou a dlhým, špirálovito stočeným rohom uprostred čela. Objavuje sa v starovekej a stredovekej symbolike. Pôvod jednorožca je predkresťanský, symbolizuje mužský princíp, vytrvalosť a odvahu, rohu jednorožca sa zároveň pripisovala liečivá moc. Kresťanstvo prijalo jednorožca ako symbol panenstva, čím sa zduchovnil jeho pôvodný, falický význam. Stal sa symbolom čistoty a sily, na obrazoch Panny Márie symbolizuje jej panenstvo. Jednorožec opierajúci si hlavu o jej hruď alebo stúlený v jej lone je pripomienkou Kristovho vtelenia, jednorožec priviazaný ku granátovníku v oplotenej záhrade predstavuje uväznenie Ježiša Krista v ľudskom tele, jednorožec ponárajúci roh do vody symbolizuje oplodnenie, ale aj očistenie Panny Márie ap. Ako symbol čistoty sa vyskytoval aj v profánnom umení, časté je napr. spojenie panny a jednorožca na stredovekých a renesančných tapisériách. Od 15. stor. sa jednorožec objavuje aj v heraldike.

V čínskej mytológii bájne zviera jednorožec (čínsky čchi-lin) pripomína stavbou tela jeleňa, ktorý má srsť žiariacu dúhovými farbami, somársky chvost, konské kopytá a roh uprostred čela. Neživí sa žiadnou potravou, energiu čerpá cez svoj roh z nadpozemských zdrojov. Jeho zjavenie sa bolo znamením niečoho dobrého.

Zverejnené v novembri 2013.

Jednorožec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jednorozec