Jasper

Text hesla

Jasper [džes-], angl. Jasper National Park, fr. Parc national de Jasper — národný park v Kanade v provincii Alberta, najväčší NP v Skalnatých vrchoch; vyhlásený 1907 ako lesný park, status NP od 1930, rozloha 10 878 km2. Územie budované väčšinou usadenými silno zvrásnenými horninami. Charakteristický glaciálny reliéf, najväčšie súvislé ľadovcové pole v Skalnatých vrchoch. Najväčší a najsevernejšie položený národný park územia zapísaného 1984 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako Kanadské parky v Skalnatých vrchoch, pozostávajúceho zo 4 NP (Banff, Jasper, Yoho National Park a Kootenay National Park, rozloha 23 049 km2).

Zverejnené v novembri 2013.

Jasper [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jasper