Jamal

Text hesla

Jamal, rusky poluostrov Jamal — polostrov v ázijskej časti Ruska v severozápadnej Sibíri v Jamalsku medzi Obským zálivom na východe a Bajdarackým zálivom na západe vybiehajúci do Karského mora, na juhu prechádzajúci do Západosibírskej nížiny; dĺžka 700 km, šírka do 240 km, rozloha 122 000 km2. Budovaný najmä morskými sedimentmi, nížinný reliéf (do 90 m n. m.), veľa jazier a močiarov, tundrové rastlinstvo prechádzajúce smerom na juh do lesotundry. Chov sobov, lov kožušinových zvierat, rybolov. Ložiská zemného plynu. Obývaný Nencami.

Zverejnené v novembri 2013.

Jamal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jamal