Iturup

Text hesla

Iturup, v jazyku Ainuov Etuworop-sir, jap. Etorofu-tó — najväčší ostrov Kurilských ostrovov v ich južnej časti patriaci Rusku, administratívna súčasť Sachalinskej oblasti, dĺžka 200 km, šírka 7 – 27 km, rozloha 3 184 km2, 6,4 tis. obyvateľov, administratívne stredisko Kuriľsk (1,6 tis. obyvateľov, 2018). Budovaný sopečnými horninami. Hornatý povrch, viacero sopiek, maximálna výška 1 634 m n. m. Niekoľko väčších jazier sopečného pôvodu. Brehy ostrova sú vysoké a príkre. Porast tvoria jelše, kurilské smrekovce a zmiešané lesy, podrast kurilský bambus. Veľké zásoby rénia. Rybný priemysel. Stanica varovnej služby o nebezpečenstve cunami. Pôvodní obyvatelia boli Ainuovia. Na Iturup si robí nároky i Japonsko, ktoré v minulosti ostrov zabralo.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 9. augusta 2018.

Iturup [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iturup