Issyk-Kuľ

Text hesla

Issyk-Kuľ, kirgizsky Ysyk-Köl — slané jazero v severovýchodnom Kirgizsku v Ťanšane v Issykkuľskej kotline (jedna z najväčších medzihorských kotlín pohoria), 1 608 m n. m.; plocha 6 236 km2, dĺžka pobrežnej línie 688 km, dĺžka okolo 180 km, maximálna šírka 58 km, hĺbka do 668 m (podľa iných zdrojov až 702 m), najväčšie jazero Kirgizska, jedno z najväčších horských jazier na svete. Jeho pobrežie je málo členité, južné brehy sú vysoké a strmé. Bezodtokové jazero, ústi doň okolo 80 menších vodných tokov. Salinita 5,8 ‰. Rybolov, pravidelná lodná doprava (nezamŕza), viacero kúpeľných stredísk a rekreačných zariadení. Časť jazera je súčasťou chráneného územia Issykkuľská prírodná rezervácia (vyhlásená 1948, rozloha 8 090 km2).

Zverejnené v novembri 2013.

Issyk-Kuľ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/issyk-kul