Iravadi

Text hesla

Iravadi, Erawadi Myit, Irrawaddy — najdlhšia rieka Mjanmarska; dĺžka 2 150 km, rozloha povodia 430-tis. km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 13 600 m3/s. Vzniká sútokom zdrojníc Nmai Hka a Mali Hka prameniacich v pohraničnej oblasti Mjanmarska a Číny, tečie prevažne južným smerom. Asi 300 km od ústia do Andamanského mora tvorí deltu (30 000 km2) s množstvom ramien (dve najväčšie sú splavné). Najvyššie vodné stavy v auguste a septembri. Najväčší prítok: Čindwin (pravostranný). Splavná 1 100 km od ústia, počas vysokých vodných stavov 1 440 km, na hornom toku využívaná na splavovanie dreva, na strednom a dolnom toku na zavlažovanie, energetický potenciál takmer bez využitia. Veľké mestá na rieke: Mándalej, Rangún (v delte). Delta rieky Iravadi je významnou oblasťou pestovania ryže.

Zverejnené v novembri 2013.

Iravadi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iravadi