Hornád

Popis ilustrácie

Hornád v blízkosti Hrabušíc

Popis ilustrácie

Povodie rieky Hornád

Text hesla

Hornád, maď. Hernád — rieka na východnom Slovensku a v Maďarsku, ľavostranný, najväčší prítok Slanej; dĺžka 286 km (z toho na Slovensku 193 km vrátane 19 km tvoriacich štátnu hranicu), plocha povodia 5 436 km2 (z toho na Slovensku 4 414 km2), priemerný prietok na štátnej hranici 32 m3/s.

Pramení v Nízkych Tatrách na východnom úpätí Kráľovej hole západne od obce Vikartovce asi v 1 050 m n. m., tečie prevažne východným smerom až po Kysak, potom sa stáča na juhovýchod až juh, Slovensko opúšťa za obcou Trstená pri Hornáde vo výške 160 m n. m., do Slanej sa vlieva na maďarskom území v blízkosti obce Ónod. Hlavné prítoky na území Slovenska: Hnilec (pravostranný), Levočský potok, Torysa, Svinka, Olšava (ľavostranné). Na okraji Slovenského raja vytvára Hornád kaňon – národnú prírodnú rezerváciu Prielom Hornádu.

Pri Margecanoch je vybudovaná sústava vodných diel Ružín. Mestá na Hornáde: Spišská Nová Ves, Krompachy, Košice.

Zverejnené v apríli 2010.

Hornád [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hornad