Hoang Lien Son

Text hesla

Hoang Lien Son — horské pásmo v severnej časti Vietnamu čiastočne na hranici s Čínou medzi dolinami riek Hong a Da, najvyšší vrch Fa Si Pan, 3 143 m n. m. Budované paleozoickými horninami.

Text hesla

Hoang Lien Son — horské pásmo v severnej časti Vietnamu čiastočne na hranici s Čínou medzi dolinami riek Hong a Da, najvyšší vrch Fa Si Pan, 3 143 m n. m. Budované paleozoickými horninami.

Zverejnené v apríli 2010.

Hoang Lien Son [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hoang-lien-son