hlucháň

Text hesla

hlucháň, Tetrao — rod z triedy vtáky (Aves), čeľaď bažantovité. Stredne veľké (dĺžka 50 – 90 cm, hmotnosť 2 – 6 kg) stále vtáky s výrazným pohlavným dimorfizmom: samce sú o tretinu väčšie ako samice, prevažne čierne s hnedými krídlami a bielou škvrnou v ich ohybe a nápadným vejárovitým chvostom tvoreným 18 dlhými perami, samice hrdzavohnedé s tmavými prúžkami. Hlucháne žijú v starých tichých ihličnatých alebo zmiešaných lesoch, pohybujú sa najmä na zemi, kde aj hniezdia (hniezdeniu predchádza tok). Živia sa rastlinnou potravou, v zime najmä ihličím stromov, v letnom období i hmyzom. Patria sem dva druhy, hlucháň tajgový (Tetrao parvirostris) sa vyskytuje v tajgových lesoch východného Ruska, severného Mongolska a Číny, hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) najmä v sev. a vých. Európe a v Ázii, ale i na Slovensku, v súčasnosti je už však vzácny.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 12. februára 2018.

Hlucháň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hluchan