hlbokomorské pásmo

Text hesla

hlbokomorské pásmo — pásmo svetového oceána, v užšom význame abysál (abysálne pásmo), v širšom význame batyál, abysál a hadál.

Text hesla

hlbokomorské pásmo — pásmo svetového oceána, v užšom význame abysál (abysálne pásmo), v širšom význame batyál, abysál a hadál.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hlbokomorské pásmo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlbokomorske-pasmo