hlasový register

Text hesla

hlasový register

1. hud. súbor tónov rovnakej zvukovej a farebnej kvality; pri školených spevných hlasoch umelo stanovené rady ľudského hlasu rozlišované podľa rezonátora (hlava – hruď), ktorý má funkciu pri vytváraní jeho výšky a farby a pri interpretácii je cieľavedome využívaný: a) hlavový hlasový register (horný) pri vysokých tónoch (→ falzet, pri neškolených hlasoch fistula), b) hrudný hlasový register (prsný, spodný) pri nízkych tónoch, c) zmiešaný hlasový register (voix mixte), t. j. hrdelný hlasový register pri hlbokých a flažoletový hlasový register pri vysokých hlavových tónoch. Pri mužských hlasoch zaberá hrudný a zmiešaný hlasový register spodné dve tretiny, hlavový hlasový register hornú tretinu hlasového rozsahu, pri ženských hlasoch je to naopak;

2. jaz. prozodický (suprasegmentálny) jav, ktorý vzniká nasadením hlasu do istej výšky. Využíva sa predovšetkým ako štylizujúci činiteľ (napr. pri komunikácii dospelých s deťmi, pri imitácii hovorenia, pri rituálnom texte).

Zverejnené v apríli 2010.

Hlasový register [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlasovy-register