Hisarlık

Text hesla

Hisarlık — pahorok v severozáp. Turecku v blízkosti ústia rieky Menderes (hist. Skamander) do Egejského mora juhozáp. od prístavného mesta Çanakkale na ázijskom brehu Dardanel. Nachádza sa tam archeologická lokalita, ktorá bola stotožnená so starovekým mestom Trója.

Text hesla

Hisarlık — pahorok v severozáp. Turecku v blízkosti ústia rieky Menderes (hist. Skamander) do Egejského mora juhozáp. od prístavného mesta Çanakkale na ázijskom brehu Dardanel. Nachádza sa tam archeologická lokalita, ktorá bola stotožnená so starovekým mestom Trója.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hisarlık [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hisarlik