hieroglyf

Text hesla

hieroglyf [gr.] —

1. znak najstaršieho typu egyptského písma a písem podobného charakteru (→ hieroglyfické písmo). Prenesene nečitateľné písmo, nečitateľný rukopis;

2. geol. druh nerovnosti na vrstevných plochách sedimentárnych hornín. Rozlišuje sa abioglyf (mechanoglyf) vznikajúci mechanickou činnosťou (zhrnuté bahno, prúdové stopy, vlečné ryhy, stopy vtláčania, výliatky drobných rýh) a bioglyf vznikajúci činnosťou organizmov (stopy po lezení červov a i.). Hieroglyfy sú časté na vrstevných plochách pieskovcov a ílovcov, na Slovensku vo flyšovom pásme Západných Karpát.

Text hesla

hieroglyf [gr.] —

1. znak najstaršieho typu egyptského písma a písem podobného charakteru (→ hieroglyfické písmo). Prenesene nečitateľné písmo, nečitateľný rukopis;

2. geol. druh nerovnosti na vrstevných plochách sedimentárnych hornín. Rozlišuje sa abioglyf (mechanoglyf) vznikajúci mechanickou činnosťou (zhrnuté bahno, prúdové stopy, vlečné ryhy, stopy vtláčania, výliatky drobných rýh) a bioglyf vznikajúci činnosťou organizmov (stopy po lezení červov a i.). Hieroglyfy sú časté na vrstevných plochách pieskovcov a ílovcov, na Slovensku vo flyšovom pásme Západných Karpát.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hieroglyf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hieroglyf