Henderson, Arthur

Text hesla

Henderson, Arthur, 13. 9. 1863 Glasgow – 20. 10. 1935 Londýn — britský politik. Pôvodne robotník, aktívne pracoval v odborovom hnutí. R. 1903 – 31 a 1933 – 35 poslanec britského parlamentu za Labouristickú stranu (Labour Party), 1911 – 34 jej tajomník, 1908 – 10 a 1914 – 17 predseda. V zhode s politikou svojej strany podporoval britské vojnové úsilie v období 1. svetovej vojny. R. 1915 – 17 pôsobil v koaličnej vláde D. Lloyda Georgea o. i. ako minister vzdelávania a neskôr ako poradca pre robotnícke otázky. Spolu so S. Webbom vypracoval 1918 stanovy Labouristickej strany, na základe ktorých sa vyprofilovala na socialistickú stranu. R. 1924 minister vnútra, 1929 – 31 minister zahraničných vecí. R. 1932 predsedal konferencii o odzbrojení v Ženeve. Nobelova cena mieru (1934).

Zverejnené vo februári 2008.

Henderson, Arthur [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henderson-arthur