Hekla

Text hesla

Hekla — činná sopka v juž. časti Islandu v oblasti Rangárvellir na centrálnej riftovej štruktúre sopečného chrbta, stratovulkán, ktorý vznikol v dôsledku výlevov z viacerých kráterov, 1 491 m n. m. Trvalo zaľadnený vrchol, svahy bez vegetácie. Jedna z najaktívnejších sopiek Islandu činná najmenej 6 600 rokov, prvá zaznamenaná erupcia 874, v 20. stor. 5 erupcií (1947, 1970, 1980, 1991, 2000). V severogermánskej mytológii označovaná ako Brána do pekla (→ Hel). Jej katastrofálne výbuchy viackrát podstatne ovplyvnili život na ostrove (1694 spôsobil jej výbuch fluorózu hospodárskych zvierat, 1970 zahynulo po výbuchu na následky otravy fluórom asi 8-tis. hospodárskych zvierat, najmä oviec).

Zverejnené vo februári 2008.

Hekla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hekla