Harvey, William

Text hesla

Harvey [hárvi], William, 1. 4. 1578 Folkestone – 3. 6. 1657 Londýn — anglický prírodovedec a lekár, zakladateľ vedeckej fyziológie a embryológie. Študoval na Cambridgeskej univerzite, 1602 ukončil štúdium medicíny na univerzite v Padove. Pôsobil v Oxforde a vo Viedni, od 1607 profesor chirurgie, anatómie a fyziológie na lekárskej fakulte a 1609 – 43 asistent v Nemocnici svätého Bartolomeja v Londýne, od 1654 prezident Kráľovskej lekárskej fakulty v Londýne; jeden z osobných lekárov kráľov Jakuba I. a Karola I. R. 1616 zverejnil objav krvného obehu v tele, objasnil úlohu a činnosť žilových chlopní a čistiacu funkciu pečene; sformuloval vedecké základy embryológie, podľa ktorých všetko živé pochádza z vajíčka (omne vivum ex ovo). Hlavné diela: Anatomická štúdia o pohybe srdca a krvi živých bytostí (Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, 1628), Štúdia o pôvode zvierat a vývine plodu (Exercitationes de generatione animalium, 1651).

Zverejnené vo februári 2008.

Harvey, William [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-26 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harvey-william